حکم بستن شير آب هنگام وضو

با توجه به اینکه کشور ما ، کشوریست که در معرض کم آبی است باید در صرفه‌جویی آب بیش از پیش تلاش کنیم حتی در اعمالی که به عبادات ما مربوط است. یکی از اعمال عبادی که مصرف آب در آن وجود دارد وصوست و یکی از سوال‌هایی هم که …

ادامه نوشته »